Uw dierenartsen in Lemmer

Dierenartsen voor Gezelschapsdieren

Ziekte van Cushing bij de hond    

Het syndroom van Cushing is een aandoening bij de hond waarbij de bijnierschors teveel cortisol produceert. De bijnieren zijn twee kleine organen die naast de nieren liggen (zie tekening hieronder).
schema bijnieren nieren - Dierenkliniek Vrieselaar in Lemmer Ligging bijnier en nier


Oorzaak
De hypofyse (= pijnappelklier) is een heel klein hersenaanhangsel dat in een uitsparing van de schedel op de bodem van de hersenen ligt. Het is een klier die vele hormonen afscheidt, waaronder ACTH. Deze ACTH stimuleert de bijnierschors om cortisol te produceren. Is er in het lichaam te weinig cortisol, dan wordt in de hypophyse de stof ACTH aangemaakt die de bijnieren stimuleert om extra cortisol te maken. Is er voldoende cortisol in het lichaam, dan wordt de aanmaak van ACTH en dus van cortisol weer afgeremd.
De oorzaak van een verhoogde concentratie aan cortisol kan een tumor van de bijnier zijn (ongeveer 5% van de gevallen) of een tumor van de hypofyse (in 95% van de gevallen van ziekte van Cushing). 
De bijnieren zijn twee kleine orgaantjes die naast de nieren liggen en bestaan uit een bijnierschors en een bijniermerg. De bijnierschors maakt drie soorten hormonen. Het voert hier te ver om daar uitgebreid op in te gaan. In dit verhaal over Cushing gaat het om de glucocorticoiden (o.a.cortisol).

Symptomen
Symptomen van het syndroom van Cushing (niet alle verschijnselen hoeven op hetzelfde moment aanwezig te zijn):
• Veel drinken en plassen
• Veel eten
• Een gezwollen buik (door vergrote lever en vocht vasthouden)
• dunne huid met kaalheid, vooral in de flanken en soms kleurverandering van de vacht en een enkele keer kalkafzettingen in de huid
• spierverzwakking (spieratrofie)
• suikerziekte.
• verminderd uithoudingsvermogen.

Hond kaalheid Cushing - Dierenkliniek Vrieselaar in Lemmer
Yorkshire terrier met "Cushing": kaalheid, pigmentatie van de huid en een dikke buik

Diagnose
Laboratoriumonderzoek is belangrijk voor het stellen van de diagnose van de ziekte van Cushing. Maar daarbij is het belangrijk dat sommige van de symptomen die hierboven zijn genoemd ook aanwezig zijn. Een bloed- en/of urine-onderzoek kan namelijk wel eens waarden opleveren die lijken te passen bij de ziekte van Cushing, maar ook wel eens op andere aandoeningen kunnen wijzen.
• Bloedonderzoek
Bij het bloedonderzoek zien we o.a. dat bepaalde enzymen sterk verhoogd zijn. Op grond hiervan kan de dierenarts nog niet de diagnose stellen maar heeft hij/zij een aanwijzing.
• Urineonderzoek
In de urine laten we de verhouding cortisol/creatinine bepalen. Is deze verhoogd dan kan dat wijzen op de ziekte van Cushing. Omdat de hoeveelheid cortisol in de urine ook verhoogd kan zijn bij stress, wordt er geen urine opgevangen bij de dierenarts, maar door de eigenaar thuis. En dan nog bij voorkeur minimaal 24 uur na bezoek aan de dierenarts.

Behandeling van de ziekte van Cushing
Operatie
Wanneer het syndroom van Cushing veroorzaakt wordt door een tumor aan de bijnieren dan kan de aangetaste bijnier operatief worden verwijderd.
Een hypofyse tumor kan ook operatief worden verwijderd. Daarvoor moet vooraf een MRI/CT-scan worden gemaakt. Deze operatie wordt alleen in Utrecht uitgevoerd en is erg kostbaar.
Bij de keuze voor een operatie spelen o.a. de levensverwachting van de hond, eventuele bijkomende ziekten en de financiële positie van de eigenaar een belangrijke rol. Uw dierenarts zal dit met u bespreken.
Medicamenteuze behandeling
Vetoryl®. Dit medicijn is nieuw in Nederland en is geregistreerd voor de behandeling van 'Cushing' bij de hond. Het verhindert in de bijnier het aanmaken van cortisol en daarmee de hierboven genoemde symptomen. Een eventuele oorzaak (tumor in hypofyse of bijnier) verdwijnt hiermee natuurlijk niet!
De ziekte van Cushing is goed te behandelen als men er op tijd bij is. Als er een tumor aanwezig is, kan deze soms worden verwijderd. Meestal wordt er echter een behandeling met medicijnen ingesteld.

Het actieve bestanddeel in Vetoryl? heet trilostane. Deze stof blokkeert de synthese van cortisol door het enzym te remmen dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van cortisol. Vetoryl® is een medicijn dat dagelijks moet worden toegediend.

Hoe geef ik Vetoryl® aan mijn hond?

Uw dierenarts zal de juiste dosering voor uw hond bepalen door het bloed op gezette tijden te onderzoeken.
Wij bevelen aan de caspule(s) Vetoryl® ’s morgens met het voer aan uw hond te geven. Dit maakt het voor uw dierenarts mogelijk te onderzoeken of uw hond de juiste dosering krijgt. Hiervoor moet 2 à 3 uur na toediening van Vetoryl® bloed worden afgenomen.

Wat moet ik doen als ik een keer vergeet Vetoryl® aan mijn hond te geven?
Vraag aan uw dierenarts wat te doen. Geef in GEEN geval de volgende dag een dubbele dosering!

Hoe lang moet ik mijn hond deze medicijnen geven?
Uw hond moet deze medicijnen levenslang geven.

Hoe lang duurt het voordat ik verbetering zie in het ziektebeeld van mijn hond?
De symptomen van de ziekte van Cushing, zoals lusteloosheid, overmatig drinken en eten, en veel plassen, verbeteren meestal binnen twee weken na de start van de behandeling. Bij huidveranderingen zoals haarverlies duurt het veel langer voordat er zichtbaar verbetering is, vaak wel enkele maanden voor u nieuwe haargroei ziet.

Moet ik met mijn hond naar de dierenarts voor controle?
Ja, het is belangrijk dat u naar uw dierenarts gaat omdat het vaststellen van de beste dosering Vetoryl®? voor uw hond over een langere periode moet gebeuren.
Uw dierenarts zal u vragen met uw hond terug te komen voor deze tests 7 tot 14 dagen na het begin van de behandeling met Vetoryl®, en daarna nogmaals 4 weken en 12 weken later.
Als de beste dosering is vastgesteld en uw hond zichtbaar verbeterd is, hoeft u nog maar om de 3 maanden voor controle naar uw dierenarts.

Heeft Vetoryl® bijwerkingen?
Vetoryl® wordt door de meeste honden goed verdragen. Als uw hond ziekteverschijnselen vertoont tijdens de behandeling met Vetoryl®, stopt u dan direct met de behandeling en neem zo snel mogelijk contact op met uw dierenarts.

De ziekte van Cushing komt ook bij het paard voor. Vetoryl® kan niet worden gebruikt bij het paard.
Vissersburen 1
8531 EB Lemmer
0514 - 564433 (ook bij spoed)