Uw dierenartsen in Lemmer

Dierenartsen voor Gezelschapsdieren

Kennelhoest (bronchitis) bij honden    

Wat is kennelhoest
Kennelhoest is een zeer besmettelijke infectie aan de voorste luchtwegen van de hond. Met voorste luchtwegen worden de luchtpijp en hoofdvertakkingen naar de longen bedoeld. Kennelhoest uit zich door een droge, harde hoest. Ook kunnen lange hoestbuien voorkomen die gepaard gaan met kokhalzen of braken.
De naam ‘kennelhoest’ wordt steeds minder gebruikt en vervangen door ‘besmettelijk hoesten’.


De 'echte' kennelhoest wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren: virussen, bacteriën en stress. De belangrijkste verwekkers zijn de bacterie Bordetella bronchiseptica en het parainfluenzavirus.
Het hoesten kan soms wekenlang aanhouden met als risico dat het chronisch wordt of dat longontsteking als complicatie kan optreden. Met name pups of oudere en zwakke dieren hebben hier een grotere kans op.

Hoe krijgt mijn hond kennelhoest?
Hoewel de naam dat wel doet vermoeden, wordt kennelhoest niet alleen in kennels overgedragen Eigenlijk op alle plaatsen waar veel honden samenkomen (pensions, asiels, shows. hondenscholen,) leveren gevaar op voor uw hond. Kennelhoest wordt overgedragen van hond op hond via minuscuul kleine druppels in de lucht of via direct contact, zoals neus tegen neus.

Hoe stellen we de diagnose kennelhoest?
De dierenarts stelt de diagnose kennelhoest aan de hand van het verhaal en het lichamelijk onderzoek. Vooral het hoesten van de hond wanneer op de luchtpijp gedrukt wordt is zeer suggestief. Verder kijkt de dierenarts ook naar mogelijke andere oorzaken van hoesten zoals hartproblemen. 

Behandeling van kennelhoest
Als behandeling direct bij de eerste verschijnselen plaatsvindt, is er een grote kans op succes. Als er te lang wordt gewacht, kan de hoest echter chronisch worden of zich zelfs ontwikkelen tot een longontsteking.
In de aanvang geeft een behandeling met een hoestsiroop vaak een hele verbetering. Vaak is dit al voldoende, maar soms is een aanvullende ondersteunende therapie met antibiotica gewenst. Dat laatste echter alleen als de hond koorts heeft of sputum ophoest.
Verder is het belangrijk om de hond bij het uitlaten een borsttuig om te doen in plaats van een halsband. Die laatste geeft teveel druk op de luchtpijp.
Ook (tijdelijk) zacht voer kan de keel-irritatie verlichten.
Houd er rekening mee dat welke behandeling ook wordt gekozen, het vaak wel 3 weken duurt voordat alle symptomen verdwenen zijn.

Wat kunt u zelf doen
Goede verzorging van de patiënt en situatie vermijden die hoesten kunnen veroorzaken (goede ventilatie in een warme omgeving, goede en vooral zachte voeding, prikkelende stoffen zoals stof en rook vermijden, blaffen voorkomen, uitlaten met een tuigje of snuitband om geen druk op de luchtpijp uit te oefenen.

Voorkómen is beter dan genezen
Als uw hond regelmatig in contact komt met andere honden kunt u hem/haar het beste laten vaccineren. Er is een neusenting, dat wil zeggen dat er enkele druppels van een vloeistof in een neusgat worden gedruppeld. Dit werkt snel en geeft gedurende een jaar bescherming tegen kennelhoest. Daarnaast is er ook een vaccinatie via injectie mogelijk.

Vaccinatie wordt sterk aanbevolen voor honden die naar een pension (veel pensions eisen tegenwoordig een kennelhoest-vaccinatie!) of show gaan, puppy-cursussen of een hondentraining volgen. Ook de steeds meer gebruikelijke hondenuitlaat-diensten geven een verhoogd risico op kennelhoest.
Vissersburen 1
8531 EB Lemmer
0514 - 564433 (ook bij spoed)