Uw dierenartsen in Lemmer

Dierenartsen voor Gezelschapsdieren

Wat is een spoedgeval?    

Bel altijd vóór u komt telefoon 0514-564433

Bij de volgende problemen moet u meteen contact opnemen met uw dierenarts:

Ademhalingsproblemen
luide ademhaling, blauwe tong, onrust, niet gaan liggen

Bloedverlies
bloeding die niet stopt, dichtdrukken met vingers of drukverband

Braken/ diarree
heftig braken en/ of diarree met sloomheid en verslechtering

Brandwonden
brandwonden met pijn

Buik wordt dikker
snel ontstaan, vaak met sloomheid en loos braken, (denk o.a. aan maagtorsie!)

Geboorteproblemen (lees ook deze pagina)
meer dan 1/2 uur persen, langer dan 2 uur geleden laatste jong en meer te verwachten

Inslikken vreemd voorwerp
vreemd voorwerp ingeslikt en klachten bij voorbeeld kwijlen, kokhalzen of reutelen (lees ook hier)

Maagtorsie (hoe herken ik een maag torsie of overlading)
buik plotseling dikker, loos braken en slomer (lees hier verder over maagtorsie en maagdilatatie)

Ontlastings- en urinewegproblemen
ondanks persen komt er geen ontlasting of urine

Oog puilt uit
vaak bij kortschedelige hondenrassen (maar ook na trauma), oog puilt plotseling uit, hond heeft er last van

Oververhitting
vaak na verblijf in afgesloten auto in de zon, snel naar koele plaats en nat maken met water

Toevallen (epilepsie bij de hond)
al dan niet buiten kennis, aanval langer dan 10 minuten of aanvallen volgen elkaar op (lees hier verder)

Vergiftiging

bij vermoeden van vergiftiging, heftig braken, krampen, diarree, nog andere gevallen. Gegevens van het gif (verpakking, bijsluiter) meenemen naar de praktijk

Verlamming
plotseling niet meer in staat te lopen met één of meer poten

Wonden
hechten binnen 6 uur

Vissersburen 1
8531 EB Lemmer
0514 - 564433 (ook bij spoed)