Uw dierenartsen in Lemmer

Dierenartsen voor Gezelschapsdieren

Wat gebeurt er voor, tijdens en na een operatie bij uw huisdier?

Opereren doen we in het begin van de ochtend, zodat we de gehele dag uw huisdier tijdens het uitslapen (de “recovery”) in de gaten kunnen houden. Uw hond of kat mag pas weer naar huis als hij/zij helemaal wakker is en kan lopen! Een veilig gevoel.


Wij doen er alles aan om het risico zo laag mogelijk te houden. Vertel uw dierenarts of u het dier de afgelopen tijd heeft behandeld met medicijnen, wormmiddelen of een anti-vlooienbehandeling hebt gegeven. Behandel uw hond of kat bij voorkeur de laatste week vóór de operatie niet met dergelijke middelen. Ook als u andere zaken opvallen (hoesten, diarree, etc.) is het belangrijk dat de dierenarts dit ven tevoren weet.

operatie hond Operatie van een hond

Voorbereiding

De laatste 12 uur vóór de operatie mag het dier niet eten, wel drinken. Laat uw hond voor uw komst naar de praktijk nog even uit. Voorkom stress door bijvoorbeeld het vervoer van huis naar de dierenartsenpraktijk.
Elke anesthesie of narcose wordt vooraf gegaan door een pre-anesthetisch onderzoek. De algemene toestand van uw dier wordt bekeken en hart en longen zullen beluisterd worden. Bij jonge gezonde dieren die bijvoorbeeld gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden zal dit volstaan. Bij oudere of zwakkere dieren kan dit echter aangevuld moeten worden met bijvoorbeeld een bloedonderzoek.

Na dit onderzoek volgt wat we noemen de "premedicatie". Dit is een injectie die uw dier krijgt om rustig te worden, zodat er bij hem/haar geen paniek ontstaat als u hem  moet achter laten. Samen met deze prik wordt er ook al een pijnstiller gegeven, die zal gaan werken als uw dier ontwaakt uit de narcose.
U blijft bij uw dier tot deze premedicatie werkt en het dier sloom en slaperig is. De rest van de narcose gebeurt in de operatiekamer. Hier kunt u doorgaans niet bij zijn.

Vervolgens wordt uw dier verder onder narcose gebracht. Dit geschiedt in een aantal gevallen door middel van gasnarcose. Hierbij worden zuurstof en narcosegassen, via een "tube" in de luchtpijp, ingeademd. Dit heeft als voordeel boven narcosemiddelen die per injectie gegeven worden, dat we op elk moment van de operatie indien nodig kunnen ingrijpen en de narcosediepte kunt bijstellen.

bewakingsapparatuur narcose hond intubatie tijdens narcose
Bewakingsapparatuur en gas-anesthesie. Een tube gaat in de luchtpijp van het dier.

Met behulp van bewakingsapparatuur worden de lichaamsfuncties van uw huisdier tijdens de operatie gecontroleerd.
Dit alles is ervoor om indien er toch problemen tijdens de narcose ontstaan, deze zo snel mogelijk te ontdekken, zodat er direct ingegrepen kan worden om alles tot een goed einde te brengen.

Na de anesthesie

Dit is eigenlijk de meest belastende periode voor uw huisdier en wellicht ook voor u. Als het dier net wakker wordt kan het nog niet goed zelf gaan staan, kan nog geen water drinken of zichzelf warm houden. Biedt uw hond of kat dus water aan, dan kunt u het drinken stimuleren. Giet beslist geen water in de bek, omdat het dier zich kan verslikken. Vervoer uw huisdier de eerste 1-2 dagen liever niet over grote afstanden iv.m. de kans op maag-darmstoornissen. Uw huisdier mag pas naar huis wanneer het zelf kan staan. De lichaamstemperatuur van het dier zal tijdens de narcose dalen. Bij ons kan hij op een warme en rustige plaats en bovendien enigszins verduisterde plek 'uitslapen' (bijkomen). Dieren voelen zich daar het prettigst bij. Bovendien wordt hij of zij bij ons goed in de gaten gehouden.

Wanneer uw hond of kat onrustig is na de operatie, betekent dat niet automatisch dat ze pijn hebben. Het kan ook het gevolg zijn van de 'naweeën van de anesthesie of van bijvoorbeeld een volle urineblaas.. Laat een dier daarom nadat het zelf kan staan en lopen even naar buiten of zet de kat op de kattenbak.
Voorafgaande aan een operatie - maar ook daarna - wordt altijd pijnstilling gegeven zodat het herstel wordt bevorderd.

Zo proberen we het verblijf van uw dier in onze dierenkliniek zo veilig, comfortabel en kort mogelijk te maken.
Na een operatie wordt u meestal gebeld hoe het met de patiënt is en hoe de operatie is verlopen. Wij geven nooit een dier wat aan het uitslapen is u mee. Pas als uw huisdier weer wakker is en kan lopen mag u hem of haar ophalen: wel zo veilig!

flexible sterilisatie poes dierenarts Vrieselaar
Close-up van een sterilisatie van een poes. Via een hele kleine buikopening worden de beide eierstokken opgezocht, afgebonden en verwijderd..

Het herstel
De periode van herstel varieert naar gelang de aard van de ingreep, van de anesthesie en van de conditie van het dier. Gelukkig gaat dat erg snel met de moderne anesthetica. Maar bij oudere dieren kan dat best eens één of twee dagen duren. Omring uw huisdier dan ook met extra zorg in deze periode, houdt hem warm en geef hem voldoende vocht.
Als u toch vindt dat het dier slomer wordt in plaats van wakkerder neem dan contact op met de dierenarts.

Na de operatie:

Opname van gezelschapsdieren

We hebben twee gescheiden opname-ruimtes voor gezelschapsdieren. Eén voor operatie-patiënten (die ziet u hier) en een andere voor zieke dieren. Zo kunnen pas geopereerde dieren niet besmet worden.

flexible opname gezelschapsdieren
Na een operatie worden katten en kleine honden warm gehouden met warmtelampen.

Soms is het beter dat uw huisdier één of meer dagen bij ons blijft. Voor grotere honden is er vloerverwarming. Net zoals in het ziekenhuis worden de gegevens van de patient, zoals temperatuur, eten, drinken en plassen nauwkeurig door de assistentes bijgehouden op de patiëntenkaart.

Kat ligt wakker te worden in verwarmde kooi Zojuist geopereerde kat

Van een aantal operaties hebben we foto's gemaakt:
sterilisatie en castratie kat
sterilisatie hond
castratie paard
darmoperatie hond
Vissersburen 1
8531 EB Lemmer
0514 - 564433 (ook bij spoed)