Uw dierenartsen in Lemmer

Dierenartsen voor Gezelschapsdieren

Darmoperatie bij een hond als gevolg van een vreemd voorwerp in de darm


Inleiding
Met enige regelmaat worden honden aangeboden, die vreemde voorwerpen hebben opgegeten. Dat kunnen bijvoorbeeld stenen zijn, maar ook handdoeken en andere kledingstukken, botten, saté-prikkers, stukken van een voetbal, een panty, speelgoed, flostouw, enzovoorts.
Vooral jonge honden zijn vaak erg gulzig en tijdens het spelen met voorwerpen (balletjes, stenen) kunnen deze zomaar worden ingeslikt. Soms stelen ze ook uit de vuilnisbak.


Verschijnselen en diagnose
Veel honden met een corpus alienum (= vreemd voorwerp) in de maag of darmen braken dagelijks enkele malen of hebben althans braakneigingen. Dat hangt wel af waar het voorwerp zich bevindt, van de grootte en ook hoe lang het vreemde voorwerp al in de darm zit. Een vreemd voorwerp wat aan het einde van de dunne darm zit geeft in het algemeen minder frequent braken dan wanneer het in het begin van de darm of in de maag zit. Sommige honden hebben koorts en zijn, als het al wat langer bestaat, duidelijk lusteloos. De koorts ontstaat vaak na enkele dagen waarbij dan sprake kan zijn van een lokale of algehele buikvliesontsteking.
De buik is dan hard en soms ook pijnlijk. De uiteindelijke diagnose kan worden gesteld door middel van echografie en/of een röntgenfoto. Sommige voorwerpen kunnen de darm zo ernstig beschadigen dat deze perforeert. Het gevolg is een ernstige buikvliesontsteking en ... sterfte.

Bij een goed algemeen onderzoek, o.a. door een nauwgezette palpatie (= het voelen in de buik door de dierenarts waarbij alle onderdelen van het maagdarmkanaal ‘afgevoeld’ worden) kan vaak een voorwerp worden gevoeld.

Behandeling
Dat mag duidelijk zijn: chirurgisch. De hond moet zo snel mogelijk worden geopereerd, waarbij de voorwerp(en) uit de maag en/of darmen worden verwijderd. Sommige honden zijn in een slechte toestand en daarom wordt altijd de vochtbalans hersteld met behulp van een infuus en andere medicijnen.
Tijdens de ingreep kan de toestand van het stuk darm worden beoordeeld aan de hand van de kleur van de wand en de peristaltische contracties (de samentrekkingen van de darm). Indien de darm niet te erg is beschadigd, wordt het vreemd voorwerp via een sneetje in de darm verwijderd. Is de darm erg beschadigd dan wordt een gedeelte van de darm in zijn geheel verwijderd.

De operatie
Hieronder een fotoverslag van een operatie bij een 2-jarige Boxer, die al enkele dagen ziek was en steeds slomer werd. Het dier at al vier dagen niet meer en braakte af en toe. Bij onderzoek was duidelijk een harde dikte te voelen in de buik en de röntgenfoto liet bij verrassing zelfs twee 'schaduwen' zien (1 en 2). Beide bleken stenen te zijn. Eén staan zat nog in de maag en de andere aan het einde van de dunne darm. Dat stuk darm was al ernstig beschadigd en is daarom verwijderd. De beide uiteinden van de darm zijn weer aan elkaar gehecht.

vreemd voorwerp op rontgenfoto - Dierenkliniek Vrieselaar
Röntgenfoto van de buik (bovenin zie je de rugwervels, rechts nog een paar ribben) met twee witte vlekken (1 en 2) in de buik: beide stenen. Steen 1 zat in de darm, steen 2 in de maag.

Ontsteking darmen - Dierenkliniek Vrieselaar Beschadigde darm - Dierenkliniek Vrieselaar
Darmen uitgespreid over de operatie-doek. Rechtsboven bij de hand zie je de normale roze kleur van de darm. Links de paarsblauwe kleur van de beschadigde darmen. De pijl laat het stukje darm zien, waarin de steen zit. De rechterfoto toont dit in close-up. Zoals je ziet is deze erg beschadigd.

Vreemd voorwerp hond - Dierenkliniek Vrieselaar Vreemd voorwerp in darm van hond - Dierenkliniek Vrieselaar
En dit zijn dan beide stenen: de linker (op de foto op het stukje verwijderde darm) zat in de darm, de rechter in de maag. Beide waren zo'n 4 cm dik.

Hechten darmen hond - Dierenkliniek Vrieselaar Hechten maag hond - Dierenkliniek Vrieselaar
Vervolgens worden beide einden van de darm weer aan elkaar genaaid (rechter foto weer een close-up) en wordt ook de snede in de maag gehecht (niet op foto). Dit is heel secuur werk, want er mag natuurlijk geen lekkage optreden.

Hechten buik hond darmoperatie - Dierenkliniek Vrieselaar Huidwond hechten darmoperatie - Dierenkliniek Vrieselaar
Tenslotte wordt de buikwand (buikvlies en spieren) gehecht, de onderhuid en (rechterfoto) als laatste de huid.

Deze foto's laten de operatie in vogelvlucht zien, maar in werkelijkheid duurt zo'n buikoperatie toch wel anderhalf uur. De voorbereiding en de nazorg niet meegerekend...

Na de operatie
Na de operatie blijft de hond minimaal 24 uur in onze praktijk ter observatie. De meest voorkomende complicatie na een dergelijke operatie is loslating van de darmhechtingen met lekkage van darminhoud in de buik tot gevolg en dit zal weer leiden tot een buikvliesontsteking. Gelukkig gebeurt dit maar weinig. Al heel snel na de operatie mag de hond weer licht voedsel om maag en darmen weer 'aan het werk' te zetten.

Van een aantal operaties hebben we foto's gemaakt:
castratie paard
normale geboorte bij de kat
sterilisatie poes en castratie kater
Vissersburen 1
8531 EB Lemmer
0514 - 564433 (ook bij spoed)