Uw dierenartsen in Lemmer

Dierenartsen voor Gezelschapsdieren

Mogelijkheden (chirurgie, röntgen, echografie, laboratorium-onderzoek)


• Chirurgie
Voorbeelden:
Operaties
Sterilisatie van een hond
Sterilisatie en castratie van de kat
Castratie van een hengst
Mogelijkheden

Omdat we onderstaande onderzoeken op de kliniek uitvoeren zijn de uitslagen snel (soms kunt u hierop wachten) beschikbaar zodat een eventuele behandeling van uw dier direct kan worden ingezet.


• Röntgenologie (digitaal)
Wij beschikken over een zeer krachtige digitale röntgen dat als voordeel heeft dat de belichtingstijden erg kort zijn waardoor de kans op bewegingsonscherpte heel klein is.
De foto's worden niet meer ontwikkeld met film zoals dat in het verleden ging. De beelden worden met een scanner afgelezen en in de computer opgeslagen. De kwaliteit van de foto’s is veel beter en met digitale fotografie is er veel meer mogelijk: details zijn uit te vergroten en er zijn metingen te verrichten. Met digitale röntgen is veel minder straling nodig (veilig voor uw dier en ons) en het beeld is veel sneller te bekijken.
Een fraaie foto van een kat zie je hier

heup3
Röntgenfoto van de heup van een hond.
Groene pijl: bekken
Rode pijl: heupkop
Blauwe pijl: heupbeen
paarse pijl: kniegewricht


• Echografie* • Laboratoriumonderzoek (bloed-, faeces- en urineonderzoek)**• Bloeddrukmeting***


*Wat is echografie?
Echografie is een onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven om te bekijken of er afwijkingen zijn in het lichaam. Deze geluidsgolven zijn voor het menselijk oor niet hoorbaar.

Het is een fraaie en veilige manier om uitgebreid onderzoek te doen bij uw huisdier. Met behulp van echografie kun je ook in een orgaan kijken. Bij ons in de kliniek wordt de echo dan ook erg vaak gebruikt voor het diagnostiseren van blaasstenen, blaastumoren, prostaatproblemen, darmafsluitingen, milt-, lever- en nieraandoeningen, etc. Meestal wordt een echo gemaakt om te weten of uw huisdier zwanger is, en om het aantal pups of kittens te kunnen schatten (zie plaatje op deze pagina). Dat laatste is overigens niet makkelijk met een echo: Door de vorm en de ligging van een drachtige baarmoeder kan de ene foetus de andere soms 'afdekken', waardoor het aantal wel eens te laag wordt geschat.

Echografie dieren bij Dierenkliniek Vrieselaar echografie hond bij dierenarts Vrieselaar
De scanner zoals die bij ons in de praktijk wordt gebruikt (links) en echografie van de buikholte bij een hond (rechts)

Wat is echografie
Echografie geschiedt met hoog-frequente geluidsgolven (ultrasoon geluid), niet met röntgenstralen. De mens kan deze geluidsgolven niet horen. De dierenarts brengt een gel aan op het geschoren lichaamsdeel en onderzoekt de patiënt door rechtstreeks contact met een sonde (transducer). Deze sonde zendt deze geluidsgolven uit welke door de organen weerkaatst worden. De verschillende weefsels in het lichaam absorberen en weerkaatsen de geluidsgolven. Ze doen dat allemaal in verschillende mate. De weerkaatste geluidsgolven worden geregistreerd en kunnen door computers worden omgezet in leesbare beelden. Echografie geeft naast de vorm en grootte van het weefsel ook informatie over de structuur van een orgaan of weefsel.
De gel die wordt gebruikt is noodzakelijk om een goed contact te krijgen tussen de huid en de echografiesonde. Zonder gel bevindt er zich lucht tussen sonde en huid. Lucht houdt de geluidsgolven grotendeels tegen zodat er geen goede beelden zichtbaar worden. Luchthoudende weefsels (longen) zijn dus ook ongeschikt voort echografie, evenals botten of de weefsels daarachter. Die lenen zich dus beter voor een röntgenfoto.

Echobeeld nier - Dierenkliniek Vrieselaar Echobeeld van een nier van een hond

Is een echo pijnlijk voor mijn huisdier?
Nee hoor, een echografie is weinig ingrijpend voor uw huisdier en doet ook geen pijn. Sommige huisdieren vinden het in het begin wat vervelend om op hun zij of rug te liggen maar na enkele minuten geeft dat meestal geen problemen meer. Als er een onderzoek van de buik moet plaatsvinden wordt een gedeelte van het buikoppervlak geschoren omdat haren veel storing op het beeld geven. Het onderzoek geschiedt in het schemerdonker, omdat dan het echobeeld het mooist is. Het totale onderzoek kan soms wat tijd vergen. Daarom is het voor u als eigenaar ook belangrijk om er zo gemakkelijk mogelijk bij te gaan zitten of staan. Tijdens het onderzoek zullen we u zo veel mogelijk proberen duidelijk te maken wat u kunt zien.

En bij de koe en het paard?
Ook daar wordt echografie gebruikt. Bij beide diersoorten voornamelijk voor drachtigheidsonderzoek en het beoordelen van de baarmoeder en de eierstokken. Hiertoe wordt de transducer ingebracht in de endeldarm en wordt vervolgens op de eierstok of baarmoeder gericht. Ook bij onderzoek van pezen van paarden wordt echografie gebruikt.
Zie voor meer info daarover en foto's de pagina vruchtbaarheid merrie van deze website.

Wat zijn de voordelen van echografie?
Het is eenvoudig toepasbaar, het is pijnloos en laat het lichaam onaangetast. Daarnaast is het ongevaarlijk en niet schadelijk. En, vooral van belang bij de mens, echografie wordt niet beïnvloed door een pacemaker of metaal in het lichaam.

**
Wat is laboratoriumonderzoek?
Laboratorium-onderzoek - Dierenkliniek Vrieselaar De Spotchem in bedrijf
Wij beschikken over de Spotchem. Deze doet de chemische bepalingen in het bloed. We kunnen binnen enkele minuten de belangrijkste stoffen en enzymen in het bloed van uw huisdier controleren. Welke waarden kunnen worden gemeten en wat deze ons vertellen over uw huisdier leest u hier.
Zo weten we dus heel snel of uw huisdier bijvoorbeeld suikerziekte heeft, hoe het met de nierfunctie gesteld is en hoe de lever ervoor staat. En of uw paard spierbevangen is. Bloedonderzoek is soms ook belangrijk voordat een oudere hond of kat moet worden geopereerd.

Laboratoriumonderzoek Medonic - Dierenkliniek Vrieselaar Medonic
Daarnaast beschikken we over de Medonic. Voor dit apparaat is minder dan 1 ml bloed nodig. Deze machine meet het aantal rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes en geeft een verdeling binnen de witte bloedlichaampjes.
Zo kunnen bloedarmoede, ontstekingen, gevaar voor bloedingen binnen een half uur na afname worden vastgesteld.

CT en MRI
Naast bovengenoemde onderzoeken is het ook mogelijk om, net zoals bij de mens, een CT-scan of een MRI te laten maken.
Voor deze onderzoeken verwijzen wij u door naar een specialist.


***Wat is bloeddrukmeting?
Een verhoogde bloeddruk kan bij katten (veel meer dan bij honden) oorzaak zijn van ziekte problemen. De laatste jaren is hier veel meer over bekend geworden, vooral omdat het tegenwoordig goed mogelijk is om de bloeddruk van een kat te meten.

Bloeddrukmeting bij de kat - Dierenkliniek Vrieselaar
Hier wordt de bloeddruk van de kat gemeten

Uiteraard is de bloeddrukmeter die bij de mens wordt gebruikt, niet zomaar geschikt voor kleine kattenpootjes. Onze kliniek beschikt inmiddels over een apparaat, dat speciaal voor bloeddrukmeting bij katten en honden is ontwikkeld.
Een verhoogde bloeddruk bij een kat is vaak het gevolg van een nierziekte of van een te sterke schildklierfunctie. Ook bloedarmoede, hormoonproductie door een bijnier afwijking en een te zoutrijk dieet worden als oorzaken genoemd.
Een verhoogde bloeddruk kan gevolgen hebben voor het gezichtsvermogen en kan tot plotselinge blindheid aan een of beide ogen leiden door bloedingen in het oog of het loslaten van het netvlies.

De bloeddruk verhoging heeft een nadelige invloed op de nieren, met verlies aan functioneel nierweefsel als gevolg. Daarnaast kan een verhoogde bloeddruk oorzaak zijn van hartproblemen en hersenbloedinkjes.
Net als bij mensen zijn er verschillende medicijnen waarmee de bloeddruk kan worden beïnvloed. Mede afhankelijk van de oorzaak zal dan ook een behandeling worden ingesteld.

De meting van de bloeddruk is bij de kat in feite eenvoudig en niet belastend voor het dier (zie foto boven). Om het voorpootje wordt een opblaasbaar bandje (cuff) gelegd en bij het voetje een sensor die de "pols" waarneemt. Door de cuff op te blazen en tijdens het langzaam leeglopen ervan de druk te bepalen waarbij de hartslag weer waarneembaar wordt, kan de bloeddruk worden gemeten.
Het belangrijkste probleem hierbij is dat angst en spanning de bloeddruk snel omhoog doen gaan. Voor de meting bij de kat is het dan ook nodig een afspraak te maken voor een tijdstip, waarop we even de tijd kunnen nemen een kat gerust te stellen. Meestal zal daarbij de aanwezigheid van de eigenaar gewenst zijn.

Bloedonderzoek bij huisdieren
Omdat we deze onderzoeken op de kliniek uitvoeren zijn de uitslagen snel (soms kunt u hierop wachten) beschikbaar zodat een eventuele behandeling van uw dier direct kan worden ingezet.

Kunt u ook wat bloed afnemen van mijn hond? Een regelmatig voorkomende vraag aan de dierenarts, die dan meestal een zogenaamd "algemeen" bloedonderzoek laat uitvoeren. Eigenaren hebben vaak hoge verwachtingen van een bloedonderzoek, maar men moet zich realiseren dat een algemeen bloedonderzoek vooral dient als aanvullende informatie naast een degelijk lichamelijk onderzoek van een hond, kat of paard en eventueel echografie en/of röntgenfoto's.

Een deel van het onderzoek kan in onze praktijk gebeuren. Snel en gemakkelijk. Soms moet het bloed echter worden opgestuurd naar een laboratorium

Hieronder een uitleg over de verschillende waarden die in bloed kunnen worden gemeten.

Wat is bloed?
Bloed is het vloeibare transportsysteem dat zorgt voor aan- en afvoer van alle voor het leven in de lichaamscellen noodzakelijke bouw- en afvalstoffen. Organen als beenmerg, lever, milt en nieren worden niet alleen "gevoed" door het bloed, zij zorgen er ook voor dat de samenstelling van het bloed zo constant mogelijk gehouden wordt . Daarmee wordt direct een beperking van het bloedonderzoek aangegeven. Het lichaam probeert lang om bepaalde waarden binnen de zogenaamde normaalwaarden te houden, ondanks het feit dat het lichaam hier wel degelijk een tekort of een overschot aan heeft. Als voor dergelijke stoffen een duidelijk tekort vermoed wordt, dat niet via het bloedonderzoek ‘zichtbaar’ is kan urine onderzoek of onderzoek van een orgaan soms uitkomst bieden. 

Rode en witte bloedcellen microscoop
Rode en witte bloedcellen

Waardevolle gegevens
Naast een algemeen bloedonderzoek zijn zeer specifiek onderzoeken mogelijk om bepaalde vragen op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn hormoonbepalingen, onderzoek op sporenelementen en vitaminen, en antistoffenonderzoek bij infecties. Het is ondoenlijk deze hier allemaal te bespreken. Daarom geven we slechts een toelichting op de meest gebruikte -en meest informatieve- bloedwaarden van het algemene bloedonderzoek.

Het rode bloedbeeld
Bij bepaling van het rode bloedbeeld gaat het over de rode bloedcellen (erythrocyten) die onder andere zorgen voor de aanvoer van zuurstof (bouwstof) en de afvoer van kooldioxide (afvalstof) in het lichaam. De waarde ervan in het bloed kan worden weergegeven door de Ht (hematocriet).
Een verlaagde Ht wijst op bloedarmoede (= anemie). Dit kan veroorzaakt worden door een te groot verlies (b.v. een ernstige bloeding of een worminfectie), teveel bloedafbraak of onvoldoende aanmaak van rode bloedlichaampjes in het beenmerg. Het gevolg van een te lage hematocriet is vaak een verminderd uithoudingsvermogen.
Een verhoogde Ht kan wijzen op uitdroging (door b.v. diarree of enorm zweten). Maar ook als een dier opgewonden is of hard gewerkt heeft kan de Ht verhoogd zijn doordat de reservevoorraad rode bloedlichaampjes in de milt wordt aangesproken.

Het witte bloedbeeld
Bij bepaling van het witte bloedbeeld gaat het over witte bloedcellen (leukocyten) waarbij o.a. gekeken wordt naar het totaal aantal witte bloedcellen. Verhoging van het totaal aantal witte bloedcellen (= leucocytose) kan bijvoorbeeld bij een chronische ontsteking of bij bijvoorbeeld lymfeklierkanker (= leucose) optreden. Verlaging van het totaal aantal witte bloedcellen (= leucopenie) kan bij een heftige acute ontsteking optreden.
Grote schommelingen in het witte bloedbeeld worden meestal veroorzaakt door een infectie. Om exact te weten welke infectie een paard doormaakt is echter aanvullend bloedonderzoek op antistoffen nodig. Aan de hand van het witte bloedbeeld kun je dus wel zeggen dat het dier een infectie doormaakt, maar niet welke infectie.

Nier- en leverfunctie
De nieren en lever zijn een goed voorbeeld van organen die zorgen voor het stabiel houden van de bloedsamenstelling.

De lever zorgt ervoor dat een teveel aan lichaamseiwit wordt afgebroken en omgezet in onder andere ureum. Dit ureum wordt vervolgens door de nieren uitgescheiden met de urine. Is er twijfel over het functioneren van de nieren van een dier dan kan een ureumbepaling in het bloed uitkomst bieden. Een toename van ureum in het bloed (uremie) kan veroorzaakt worden door een onvoldoende uitfiltering van ureum uit het bloed zoals bij een probleem in de nieren (veroudering, verbindweefseling van de nieren) of een probleem in de afvoerende urinewegen (niersteen of tumor) dan wel door een te groot aanbod bij verhoogde eiwitafbraak.
Bij het vermoeden van een leverprobleem wordt meestal gekeken naar een groepje enzymen dat onder andere veel in de levercellen voorkomen en die dus bij een leverbeschadiging vrij kunnen komen in het bloed. Pas als de enzymwaarden flink verhoogd zijn wordt hier, net als bij de spierenzymwaarden, betekenis aan gehecht. (Dit in tegenstelling tot waarden, zoals bijvoorbeeld het bloedsuikergehalte, die het lichaam constant probeert te houden.) Ook een verhoogde waarde van de galkleurstof bilirubine kan wijzen op een leverprobleem.

Spierfunctiewaarde
Ook bij het vermoeden van spierproblemen wordt gekeken naar de bloedwaarde van specifieke enzymen. Deze enzymen komen voor in de spiercellen en zijn verhoogd bij (ernstige) spierbevangenheid bij bijvoorbeeld het paard. Omdat deze enzymen gedeeltelijk hetzelfde zijn als die in de lever worden aangetroffen is de combinatie van het soort enzymen dat verhoogd is en natuurlijk de verschijnselen die het paard vertoont (spierstijfheid, zweten, koliek) belangrijk om de diagnose spierbevangenheid te stellen.

Eiwitgehalte en eiwitfractie
Bij het bepalen van het eiwitgehalte of de eiwitfractie in het bloed wordt gelet op het totaal eiwitgehalte van het bloed en de verdeling ervan in eiwitfracties (albumine, α-, β-, en γ- eiwit).
Het totaal eiwitgehalte kan verlaagd zijn door eiwitverlies (via de darm bij bv. diarree of via de nier bij een nierziekte), te lage opname van eiwitten met bijvoorbeeld het voer of problemen met de eiwitaanmaak in de lever.
Het totaal eiwitgehalte kan verhoogd zijn bij bijvoorbeeld uitdroging (dit is slechts een relatieve verhoging doordat er vocht is verloren) of doordat bij een ontsteking veel ontstekingseiwitten worden aangemaakt.
Bij beoordeling van de verdeling van het totaal eiwitgehalte in de verschillende fracties kunnen we denken aan de volgende afwijkingen: albumine, de bloedwaarde hiervan is verlaagd bij die nierafwijkingen waarbij albumine verloren gaat in de urine. α- eiwit, de bloedwaarde hiervan is verhoogd bij een ernstige acute ontsteking. β- eiwit, de bloedwaarde hiervan is verhoogd als het paard langdurig een worminfectie heeft. γ- eiwit, deze waarde is verhoogd bij een pussige ontsteking zoals bijv. droes bij het paard of een bijt-abces bij de kat. Met name afwijkingen in de laatste twee waarden komen vaak voor.

Toegevoegde waarde
Via het bloedonderzoek zijn dus een groot aantal waardes 'zichtbaar' te maken. Omdat de resultaten van onderzoek in getallen wordt weergegeven suggereert dit een grote nauwkeurigheid. De uitslag van een bloedonderzoek kan echter beïnvloed worden door zaken als ras, geslacht, leeftijd, omstandigheden waaronder het bloedmonster wordt afgenomen en het laboratorium waar het bloedmonster verwerkt wordt. Ook kunnen de 'normaalwaarden' die door de laboratoria gehanteerd worden nog wel eens van elkaar verschillen. Een normaalwaarde wil echter niets anders zeggen dan dat 95% van de dieren binnen de gestelde grenzen valt, maar het is dus mogelijk dat de bloedwaarde van een gezond dier erbuiten valt. Een ziek huisdier daarentegen kan een bloedwaarde hebben die (toevallig) binnen de gestelde grenzen valt. Mede daardoor zijn voor de interpretatie van een bloedonderzoek moeilijk algemene regels te geven. Het totale beeld van de toestand van het dier zal uiteindelijk bepalend zijn.
Vissersburen 1
8531 EB Lemmer
0514 - 564433 (ook bij spoed)