Uw dierenartsen in Lemmer

Dierenartsen voor Gezelschapsdieren

Algemene Voorwaarden KNMvD


Op onze overeenkomsten zijn van toepassing: de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.


Download hier: de Algemene voorwaarden van de KNMvD
Vissersburen 1
8531 EB Lemmer
0514 - 564433 (ook bij spoed)