Uw dierenartsen in Lemmer

Dierenartsen voor Gezelschapsdieren

Franciscus van Assisi en Dierendag

Illustratie: De dood van Franciscus van Assisi
franciscus van assisi dierendag
Franciscus van Assisi
Op 4 oktober is het werelddierendag, de dag waarop overal ter wereld wordt stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving.
Die datum is ook de sterfdag van Sint-Franciscus van Assisi, de grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen. Hij sterft op zaterdagavond 3 oktober 1226. De dag volgend op zijn sterfdag (4 oktober) is in 1929 uitgeroepen tot Werelddierendag.

Zijn jeugd
In 1181 of 1182 wordt in Italië Franciscus van Assisi geboren. Zijn echte naam is Giovanni Battista Bernardone. Zijn vader is op de dag van zijn geboorte niet thuis, maar er klopt wel een oude man aan de deur, die om een aalmoes vraagt. Franciscus’ moeder Pica geeft hem wat hij vraagt en hoopt dat hij snel weer weg gaat. Maar hij wil eerst nog de kleine baby in zijn armen houden. Hij verkondigt dat deze pasgeboren jongen eens een allerdeugdzaamst mens zal worden.


Pica laat haar kind dopen en geeft hem de naam Giovanni (Johannes) mee. Zijn vader Pietro di Bernadone, een rijke koopman, komt een aantal dagen later terug van zijn zakenreis. Hij is woedend dat de baby niet de naam Franciscus (Fransman) heeft gekregen. Zijn ouders hebben een Franse nationaliteit en met name Pietro is daar erg trots op. Ongeacht zijn doopnaam, krijgt de baby de naam Franciscus.
Franciscus heeft een zorgeloze jeugd. Vaak is hij de aanvoerder van feesten met vrienden. Over geld hoeft hij zich nooit zorgen te maken. Er is meer dan voldoende voor een leven in luxe. Later gaat het Franciscus een stuk minder voor de wind. Hij tobt een jaar lang met een ernstige ziekte en wordt tot overmaat van ramp ook nog eens veroordeeld tot een gevangenisramp van twaalf maanden.

Vriend van bedelaars, zwervers, de natuur en dieren
Deze gebeurtenissen veranderen zijn leven. Op latere leeftijd, na heel wat tegenslagen als een ernstige ziekte en een gevangenisstraf van twaalf maanden te hebben overleefd, besluit hij zich te storten op zijn liefde voor de natuur en dieren.
Franciscus groeit uit tot een vriend van bedelaars, zwervers, de natuur en dieren. Uit de verhalen over het leven van deze heilige zijn echter vooral die over zijn liefde voor de natuur (bloemen en bomen) en de dieren tot de verbeelding gaan spreken zowel bij katholieken als bij protestanten. Volgens de legende voert hij hele gesprekken met dieren.
Op 16 juli 1228, twee jaar na zijn dood, wordt hij heilig verklaard en wordt zijn sterfdag tijdens een internationaal dierenbeschermingscongres in 1929 in Wenen uitgeroepen tot Werelddierendag.

De eerste dierendag
Ilse Winter uit Brno in Tsjechië schreef in mei 1927 een brief, waarin ze voorstelde om één dag per jaar speciaal aan de dieren te denken, naar Margaret Ford in Londen. Ford was voorzitster van de wereldvereniging van de dierenbescherming. Zij vond het een prachtig idee en de beide dames kwamen overeen dat de feestdag, waarop de Katholieke Kerk Franciscus steeds herdenkt een goede datum voor zo'n dierendag zou zijn. Tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van dieren in 1929 in Wenen werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag. De eerste dierendag was op 4 oktober 1930. In Nederland werden er op die dag beschouwende artikelen geplaatst in kranten over de verhoudingen tussen mens en dier.

Werelddierendag
Dierendag wordt in ons land sedert 1930 gevierd en is een belangrijke dag voor wat betreft de rechten van de dieren. Het heeft zich sindsdien steeds meer ontwikkeld van een campagnedag van de Dierenbescherming naar een dag van kleine evenementen.
Dierenwinkels, kinderboederijen en dierenartsenpraktijken besteden er veel aandacht aan. Maar ook in de gedrukte media, op radio en televisie, op scholen en internet wordt er rond 4 oktober steeds meer aandacht aan besteed. Er worden voorlichtingscampagnes gehouden door verenigingen, zoals de Dierenbescherming, in een poging het publiek er bewust van te maken dat elk dier recht heeft op bescherming.

Tegenwoordig denkt men vaak dat de viering van Dierendag alleen een commerciële truc is om geld binnen te halen. Natuurlijk wordt er goed verdiend aan de verkoop van dierenartikelen op deze dag, maar het is vooral een dag om stil te staan bij de liefde voor dieren en natuur.
Ook de groepen die men op dierendag wil bereiken, zijn in de loop van de tientallen jaren dat Dierendag al bestaat niet veranderd. Vanaf het begin zijn kinderen de belangrijkste groep waartoe men zich richt om hen een gevoel voor dieren en de natuur bij te brengen. Werelddierendag wordt gebruikt om kinderen zo vroeg mogelijk een positief gevoel ten opzichte van dieren te geven.

Geef je huisdier op dierendag dus iets extra’s. Al is het maar een extra aai of knuffel, je dier zal het waarderen!

In 2006 begon de Kinderboekenweek op Werelddierendag. Daarom stonden alle boeken over dieren toen in het zonnetje. 
Het motto van de Kinderboekenweek 2006 was De leeuw is los! – Boeken over dieren.
Vissersburen 1
8531 EB Lemmer
0514 - 564433 (ook bij spoed)